top of page

Hacı Ömer Lütfü Paçariz: Devrimci Şiirler

Bu kitap, Prizrenli ünlü şair Hacı Ömer Lütfü Paçariz’in (1870-1928) üç devrimci şiirini bir araya getiriyor. Şairliğinin yanı sıra, Paçariz Prizren Melami tekkesinin de şeyhiydi. Yayınladığımız şiirlerin üçü de 1920 yılında Kosova ve Makedonya’daki sosyalist hareketleri desteklemek amacıyla yazılmıştır. Orijinalleri Osmanlı Türkçesi olan şiirlerden biri, ‘Çiftçi ve İşçi Kardaşlarıma’, 1920 yılında Üsküp’te çıkan ‘Sosyalist Fecri’ gazetesinde yayımlanmıştır. Kitapta Tacida Hafız’ın Ömer Lütfü üzerine yaptığı yüksek lisans tezinden alıntıların yanı sıra Sezgin Boynik ve Tevfik Rada'nın şiire yazdıkları kapsamlı notlar, bibliyografya ve giriş yazısı da yer alıyor. Kitabın Arnavutça çevirisi Blerta Haziraj tarafından hazırlandı.  

Tasarım için Ott Kagovere’ye ayrıca teşekkür ederiz!

---

Haxhi Ymer Lutfi Paçarizi: Revolutionary Poems brings together three revolutionary poems of Lutfi Paçarizi (1870-1928), one of Prizren's most influential poets. Paçarizi was, at the same time, the leader of the Prizren Melami Sufi Order. Three of the poems were written in 1920 in order to support the socialist movements in Kosovo and Macedonia, in the Turkish language with the Ottoman alphabet, and the longest one, “To my Peasants' and Workers' Brothers’ Brothers” was published in a Skopje-based socialist newspaper called ‘Sosyalist Fecri’ (Socialist Dawn). The volume also includes excerpts taken from Tacida Hafiz’ master thesis on Paçarizi, as well as an intro, a bibliography, and comprehensive annotations to the poem written by Sezgin Boynik and Tevfik Rada. The Albanian translation of the book, including the new translations of the poems, was realized by Blerta Haziraj.

 

A special thanks to Ott Kagovere for the design of the book! 

Pyke-Presje Logo
bottom of page