top of page

Opozita e Majtë në Shqipëri

Opozita trockiste në Shqipëri u shtyp gjatë luftës partizane. Sadik Premtaj, militant komunist nga Grupi i Korçës (Fraksioni i Grupit të Rinisë Komuniste), i cili u dëbua në vitin 1944 nga klika e Enver Hoxhës, shkruante për konsolidimin e stalinizmit në Shqipërinë Socialiste. Artikulli u botua në Revolucionary History, Vëll 3, nr. 1, 1990.

Pyke-Presje Logo
bottom of page