top of page

Dosjet nga Altay Suroy

Altay Suroy (l. 1949) është gazetar dhe shkrimtar nga Prizreni. Në vitet 1980, ai bëri një hulumtim mbi aktivitetet socialiste të Ferit Bajramit, i cili ishte shkrimtari kryesor i Socialist Fecri-së dhe shkrimtari i alfabetit të parë turk në Jugosllavinë Socialiste. Në vitin 1985, ai prezantoi punimin e tij Uloga Ferida Bajrama u Razoblićavanju Ubistva Zef Ljuš Marku [Roli i Ferit Bajramit në ndriçimin e vrasjes së Zef Lush Markut] në vitin 1985 në Prizren. Në bashkëpunim me RTP (Radio Televizioni i Prishtinës), Suroy realizoi një film dokumentar për Ferit Bajramin në vitin 1986. Filmi konsiderohet i humbur. Më poshtë: Altay Suroy "Kur u lind Ferit Bayram?" Teksti është botuar në gazetën Birlik, Shkup, 23.11.1985.

Poshtë: Altay Suroy - Uloga Ferida Bajrama u Razoblićavanju Ubistva Zef Ljuš Marku [Roli i Ferit Bajramit në ndriçimin e vrasjes së Zef Lush Markut], Konferencë për njëqindvjetorin e Zef Lush Markut, Prizren, 1985.

Ftesa për Konferencën e Zef Lush Markut në Prizren ku Altay Suroy prezantoi tekstin e tij Roli i Ferit Bayram në Ndriçimin e Vrasjes së Zef Lush Markut.

Screenshot 2022-11-06 at 17.01.41.png
Zef Lush 1985.png

Njoftimi se filmi dokumentar "Devrimci Ferit Bayram" (Revolucionari Ferit Bayram), i realizuar nga Altay Suroy, do të shfaqet në TV Prishtina. Botuar në gazetën TAN, 15.03.1986.

Screenshot 2022-11-06 at 22.00.27.png

Një anekdotë e treguar nga Ferit Bajram ku kujton pjesëmarrjen e tij në kongresin e parë të PKJ-së në Vukovar. Bajrami e kujton incidentin rastësisht ndërsa shkoi për të blerë një kuti shkrepëseje në një kioskë dhe pa se kopertina e kutis ishte projektuar me një imazh që përkujton 40-vjetorin e Kongresit të Vukovarit. Botuar në revistën për fëmijë Sevinç, Shkup, nr: 1, 1959.

Kibrit Kutusu.png
Pyke-Presje Logo
bottom of page