top of page

Prej Gazetës "Birlik"

Birlik ishte gazetë në gjuhën turke e botuar në Shkup nga viti 1944 deri në vitin 2004. Në vitin 1959, për përvjetorin e formimit të PKJ, botoi një sërë artikujsh, intervistash dhe dokumentesh arkivore. Ai përfshin intervista me Ferit Bayram, diskutime në tryeza të rrumbullakëta mbi celulat komuniste myslimane nga lufta partizane etj.

birlik_1959_page-0001.jpg
Bayram 2_page-0001.jpg
Uskup Musluman Birligi 1959 p.1_page-0001.jpg
Uskup Musluman Birligi 1959 p2_page-0001.jpg
Pyke-Presje Logo
bottom of page