top of page

FROM SCRATCH: Albanian Summer Picaresque

Në mesin e viteve 1970, kompozitori eksperimental britanik Dave Smith filloi të udhëtonte nga Anglia në Shqipëri. I frymëzuar nga kompozitori dhe komunisti famshëm Cornelius Cardew, i cili kurrë nuk e vizitoi vendin. Gjatë vizitave të tij, Smith kërkoi inspirim në strukturat muzikore dhe shoqërore të Shqipërisë.

Gjatë udhëtimeve të tij, ai mblodhi mostra tingujt dhe fletë muzikore nga shumë burime. Muzika popullore, bashkëkohore dhe revolucionare ishin të gjitha me interes për të. Këto ndikime krijuan albumin Albanian Summer: An Entertainment i cili u performua nga Janet Sherbourne dhe Jan Steele.

I publikuar nga Practical Music në vitin 1984, albumi është në qendër të projektit kërkimor të Pykë-Presjes. Përveç muzikës, kushtet historike dhe konteksti i evolucionit të albumit janë një interes i veçantë për hulumtimin. Ashtu si Smith, i cili u përpoq të pasqyronte jo vetëm kulturën e gjallë muzikore të Shqipërisë, por edhe mënyrat e saj egalitare të prodhimit, Pykë-Presje kërkon një interpretim më të nuancuar të trashëgimisë së praktikës socialiste.

Ekspozita arkivore From Scratch: Albanian Summer Picaresque u ekspozua si pjesë e Manifesta 14Kino Armata.

IMG_5711.jpg
IMG_5706.jpg
IMG_5713.jpg
IMG_5729.jpg
IMG_5730.jpg
IMG_5724.jpg
IMG_5719.jpg
Pyke-Presje Logo
bottom of page