top of page

Muharem Ali Tarambaba

Në vitin 1976, Hayrettin Volkan, një partizan nga Prizreni, i cili u bë kryetari i parë i qytetit pas Luftës së Dytë Botërore, shkroi një sërë tekstesh biografike për Muharem Ali Tarambabën në gazetën TAN. Është shtypur në 10 pjesë nga 26 qershor - 28 gusht. Tarambaba ishte mësuese dhe aktiviste e PKJ-së në Prizren. Ai u dëbua nga policia në Turqi në vitin 1921.

Pyke-Presje Logo
bottom of page