top of page

Miodrag Nikolić's Narrative of 1920 Prizren

Miodrag Nikolić ka shkruar një libër të rëndësishëm për klasën punëtore dhe historinë socialiste të Kosovës në vitin 1962 (Revolucionarni Radnički i Socijalistički Pokret na Kosovu i Metohiji 1895-1922, Prishtinë, 1962). Në vitin 1957, një pjesë e hulumtimit të tij për komunistët e parë të Prizrenit u botua si seri në gjuhën shqipe më 1957 ('Komunistati i Pare të Prizrenit', Rilindja, 01.05; 12.05; 23.05; 30.05; 02.06; 06.06; 06.06; 02.06; 19.06; .1957).

Pyke-Presje Logo
bottom of page