top of page

Nimetullah Hafëz

Nimetullah Hafëz (l. 1939) është një nga turkologët më të rëndësishëm që jeton në Prizren dhe që është marrë gjerësisht me trashëgiminë e Haxhi Ymer Lutfi Paçarizit. Më 1971 ai shkroi një ese bibliografike për jetën dhe letërsinë e Paçarizit (Sesler: Aylık Toplum-Sanat Dergisi, viti: 6, nr: 60, nëntor 1971, Shkup, f. 47-57). Ai ka përfshirë edhe bibliografinë e parë të njohur të veprave të Paçarizit. Tre vjet më vonë një version më i zgjeruar i tekstit u botua në Revistën e Arkivit të Kosovës në gjuhën serbokroate (Vjetar/Godišnjak, VIII-IX, 1975, Prishtinë, f. 87 - 103).

Pyke-Presje Logo
bottom of page