top of page

Dosjet e Policisë nga Viti 1920

Vështirësia kryesore me historiografinë e hershme të veprimtarisë komuniste në Kosovë është se pas shpalljes së dekretit të Obznanës në Mbretërinë e Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve, arkivat e partisë u shkatërruan nga policia. Disa aspekte të historisë së lëvizjeve komuniste në Prizrenin e viteve 1919-1920 mund të rindërtohen përmes dosjeve policore të asaj periudhe, të cilat janë mbrojtur dhe transferuar në Arkivin Shtetëror të Kosovës gjatë Jugosllavisë Socialiste.

Më poshtë mund të gjeni përkthimin serbisht të Posterit të Propagandës Komuniste të datës 07.04.1920, i shpërndarë në Prizren dhe në rrethinë. Posteri u bën thirrje punëtorëve dhe fshatarëve myslimanë të bashkohen nën komunizëm. Nënshkruar me një pseudonim të quajtur Mehmet. Posteri fillimisht ishte shkruar në turqisht në Shkup.

Marrja në pyetje nga policia e veprimtarëve kryesorë komunistë nga Prizreni, lidhur me paradën e 1 Majit të vitit 1920, detajet për organizatën dhe klubin komunist në Prizren, detajet për shpërndarjen e posterit propagandistik etj.

Pyke-Presje Logo
bottom of page