top of page

Papunësia në Kosovë: 1918-1941

Ramiz Abdyli është marrë gjerësisht me kushtet e klasave punëtore të Kosovës ndërmjet dy Luftërave Botërore. Në këtë tekst të rëndësishëm, ai analizoi papunësinë në periudhën e përmendur, duke përdorur materiale arkivore. Është botuar në Revistën e Arkivit të Kosovës (Vjetar/Godišnjak, XVIII-XIX, 1984, Prishtinë, f. 229-241).

Pyke-Presje Logo
bottom of page