top of page

Zef Lush Marku

Zef Lush Marku (1885-1920) ishte revolucionar dhe propagandist nga Prizreni me banim në Shkup. Marku ishte përgjegjës për shpërndarjen e materialeve propagandistike të PKJ-së në Kosovë dhe Maqedoni. Në fund të vitit 1920, ai u vra nga policia afër Gjakovës. Ai konsiderohet si viktima më e hershme e Terrorit të Bardhë në vend. Masar Kodra (1932-2004), historian nga Shkupi, shkroi një biografi të shkurtër politike të Markut (Jehona: Revistë për Çështje Shkencore Artistike Letrare e Kulturale, viti XIII, nr: 6 1976, Shkup, f. 765-773).

Pyke-Presje Logo
bottom of page