top of page

Mark Krasniqi (1920-2015) shkroi artikullin e parë të njohur për Haxhi Ymer Lutfi Paqarizin në vitin 1955 dhe përfshiu një përkthim shqip të poezive politike të Paçarizit.

Në vitin 1920, shumë aktivistët socialistë nga Prizreni u morën në pyetje nga policia. Disa prej tyre u futën në burg, disa u ngacmuan dhe disa u vranë.

Viti 1920 përjetoi paradat e para masive dhe internacionaliste të 1 Majit në Prizren dhe qytetet në rrethinës.

Në vitin 1990, Irfan Morina, gazetar dhe redaktor në revistën në gjuhën turke "Çevren", botoi një intervistë me gruan e Ymer Lutfi-ut.

Iljaz Rexha, një otomanolog nga Kosova, botoi një tekst për Paçarizin në Vjetar/Godišnjak, 1981. Teksti përfshinte një përkthim të poemës në shqip.

Taxhida Hafëz

Taxhida Hafëz, turkologe me origjinë nga Bosnja, ka shkruar tezën e magjistraturës në Prishtinë mbi jetën e Paçarizit dhe kontributin e tij në shpërndarjen e ideve socialiste në Prizren.

Me Luftën e Parë Botërore, shkalla e papunësisë në Kosovë u rrit. Ramiz Avdyli analizon këtë situatë duke përdorur materiale arkivore.

Tarambaba ishte një aktivist socialist nga Prizreni i cili u dëbua nga vendi në vitin 1921. Hayrettin Volkan, një veteran partizan nga Prizreni, shkroi një tekst mbi jetën e Tarambaba-s.

Miodrag Nikoliq ka qenë historian i cili u marrë veçanërisht me historinë socialiste të Prizrenit dhe rrethinës. Një seri tekstesh e tij u botuan në Gazetën Rilindja në vitin 1957.

Birlik ishte gazetë në gjuhën turke e botuar në Shkup nga viti 1944 deri në vitin 2004. Në vitin 1959, për përvjetorin e formimit të PKJ-së, botoi disa dokumente arkivore dhe intervista.

Altay Suroy (l. 1949), një intelektual nga Prizreni, ka shkruar disa artikuj dhe poezi për Ferit Bajramin, Zef Lush Markun dhe rëndësinë e tyre politike për Kosovën.

Nimetullah Hafız, turkolog prej Prizren, ka dhënë disa nga kontributet më të rëndësishme në ndriçimin e jetës dhe korpusit të Paçarizit.

Zef Lush Marku ishte militant dhe propagandist i PKJ-së. Ai lindi në një familje të varfër në Prizren para se të emigronte në Shkup. U vra nga policia në dhjetor të vitit 1920 gjatë misionit në Kosovë.

Studimi i rëndësishëm i Millovan Obradoviqit për reformën agrare dhe kolonizimin e Kosovës ndërmjet dy luftërave botërore.

Pyke-Presje Logo
bottom of page